चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

२०७८ साल चैत्र महिनाको विविध खर्च खाताको वित्तिय विवरण सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

२०७८ साल चैत्र महिनाको पूँजीगत खर्च तर्फको खर्चको फाँटवारी सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

२०७८ साल चैत्र महिनाको राजस्व सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

२०७८ साल चैत्र महिनाको गोश्वारा धरौटीको वित्तिय विवरण सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

कोरोना कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७८ चैत्र २३, बुधबार (साैर्य दैनिक))

२३ चैत्र २०७८, बुधवार

प्रेश विज्ञप्ती

२७ श्रावण २०७६, सोमवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.