उद्देश्य

Objective

यस प्रदेशमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै शान्ति¸ सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा कानून निर्माण गदै जन¸ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु यस मन्त्रालयको लक्ष रहेको छ ।

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.