Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 "हामी स्वयम्‌सेवी अभियान" को लोगो

"हामी स्वयम्‌सेवी अभियान" को लोगो

2 "हामी स्वयम्‌सेवी अभियान" को कार्यविधि

"हामी स्वयम्‌सेवी अभियान" को कार्यविधि

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.