सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(२०७९ बैशाख देखि २०७९ असारसम्म)

११ श्रावण २०७९, बुधवार

आ.व.२०७८।७९ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

०६ श्रावण २०७९, शुक्रवार

२०७९ साल जेष्ठ महिनाको चालू तर्फको खर्चको विवरण

१३ असार २०७९, सोमवार

२०७९ साल जेष्ठ महिनाको पुँजीगत तर्फको खर्चको विवरण

१३ असार २०७९, सोमवार

२०७९ साल बैशाख महिनाको गोश्वारा धरौटीको वित्तिय विवरण सम्बन्धमा

०६ जेठ २०७९, शुक्रवार

२०७९ साल बैशाख महिनाको पुँजीगत खर्च तर्फको खर्चो फाँटवारी सम्बन्धमा

०६ जेठ २०७९, शुक्रवार

२०७९ साल बैशाख महिनाको चालु खर्च तर्फको खर्चो फाँटवारी सम्बन्धमा

०६ जेठ २०७९, शुक्रवार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९ साल बैशाख २८ गते, बुधबार (मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक))

२८ वैशाख २०७९, बुधवार

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(२०७८ माघ देखि २०७८ चैत्र सम्म)

०७ वैशाख २०७९, बुधवार

विपद् व्यवस्थापन कोषको वित्तिय विवरण सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.