Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

2 मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९

3 जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाती आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाती आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

4 हामी स्वयमसेवी अभियान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९

हामी स्वयमसेवी अभियान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९

5 मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७

6 विपद् खोज उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६

विपद् खोज उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६

7 विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७५

विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७५

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.