हामी स्वयमसेवी अभियान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९

२३ श्रावण २०७९, सोमवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.