प्रदेश विपद् व्यवस्थापन बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७९/८०)

१७ श्रावण २०८०, बुधवार

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७९/८०)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.