कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा (#)

कानून तर्जुमा महाशाखा

#

#

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.