प्रहरी प्रशासन तथा कारागार व्यवस्थापन शाखा (#)

सुरक्षा समन्वय महाशाखा

#

#

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.