तह वृद्धी भएका कर्मचारीहरुको नामावली

२९ पौष २०७९, शुक्रवार

तह वृद्धी भएका कर्मचारीहरुको नामावली

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.