बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९ साल बैशाख २८ गते, बुधबार (मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक))

२८ वैशाख २०७९, बुधवार

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(२०७८ माघ देखि २०७८ चैत्र सम्म)

०७ वैशाख २०७९, बुधवार

विपद् व्यवस्थापन कोषको वित्तिय विवरण सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

२०७८ साल चैत्र महिनाको विविध खर्च खाताको वित्तिय विवरण सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

२०७८ साल चैत्र महिनाको पूँजीगत खर्च तर्फको खर्चको फाँटवारी सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

२०७८ साल चैत्र महिनाको राजस्व सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

२०७८ साल चैत्र महिनाको गोश्वारा धरौटीको वित्तिय विवरण सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

कोरोना कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण सम्बन्धमा

०६ वैशाख २०७९, मङ्गलवार

बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना (२०७८ चैत्र २३, बुधबार (साैर्य दैनिक))

२३ चैत्र २०७८, बुधवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.