मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

३१ श्रावण २०७९, मङ्गलवार

२०७९ साल असार महिनाको चालु खर्च तर्फको फाँटवारी सम्बन्धमा

३० श्रावण २०७९, सोमवार

२०७९ साल असार महिनाको पुँजीगत खर्च तर्फको फाँटवारी सम्बन्धमा

३० श्रावण २०७९, सोमवार

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण(२०७९ बैशाख देखि २०७९ असारसम्म)

११ श्रावण २०७९, बुधवार

आ.व.२०७८।७९ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

०६ श्रावण २०७९, शुक्रवार

२०७९ साल जेष्ठ महिनाको चालू तर्फको खर्चको विवरण

१३ असार २०७९, सोमवार

२०७९ साल जेष्ठ महिनाको पुँजीगत तर्फको खर्चको विवरण

१३ असार २०७९, सोमवार

२०७९ साल बैशाख महिनाको गोश्वारा धरौटीको वित्तिय विवरण सम्बन्धमा

०६ जेठ २०७९, शुक्रवार

२०७९ साल बैशाख महिनाको पुँजीगत खर्च तर्फको खर्चो फाँटवारी सम्बन्धमा

०६ जेठ २०७९, शुक्रवार

२०७९ साल बैशाख महिनाको चालु खर्च तर्फको खर्चो फाँटवारी सम्बन्धमा

०६ जेठ २०७९, शुक्रवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.