प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को अनुसूची-२ र ३ मा संशोधन सम्बन्धी सूचना

२७ फाल्गुन २०७८, शुक्रवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.