प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८

१९ जेठ २०७८, बुधवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.