प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७ -- राजपत्र

२५ श्रावण २०७७, आइतवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.