आन्तरिक नियन्त्रण प्रणााली, २०८१ भाग-४

१९ असार २०८१, बुधवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.