प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७८

१६ माघ २०७८, आइतवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.